Knipoog naar het Gaasterland

Kunstroute in het Gaasterland beschikbaar t/m 27 oktober 2013

 

De Stichting Kunstkring Gaasterland heeft in 2011 al het plan opgevat om in de zomer van 2013 een  fotoroute uit te zetten door het prachtige landschap van Gaasterland in Zuid West Friesland.

Op markante plaatsen staan 20 grote fotopanelen van 2 x 3 meter te staan met foto’s rond het thema : “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”.

De route is opgedeeld in een A en B route. Route A (Oudemirdum - Balk - Sloten - Oudemirdum) is ongeveer 25 kilometer en Route B (Oudemirdum - Mirns - Rijs - Oudemirdum0 is ongeveer 15 kilometer. Beide routes zijn geschikt voor de auto maar leuker is het natuurlijk om op de fiets te doen.

Beide routes starten in Oudemirdum waar bij het Informatiecentrun Mar en Klif in het centrum een routeboekje gekocht kan worden

Door team HARFY is er voor de liefhebbers een Geocache route van gemaakt met 15 geocaches.

Gaasterland :


Het Gaasterland ligt in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De streek is, anders dan het overwegend vlakke weidekarakter van Friesland, juist glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten.

Gaasterland hoort natuurlijk bij Friesland, maar toch ook weer niet. De zachte glooiingen, kliffen, uitgestrekte loofbossen pal aan de kust en verre vergezichten over het IJsselmeer doen on-Fries, soms zelfs on-Nederlands aan.

Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand. Vanwege de zandverstuivingen hier en elders in Nederland heeft Staatsbosbeheer het gebied rond 1900 beplant met bos. De keileemruggen waren een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en zijn dat nu nog voor het IJsselmeer.

Een ervan is het Mirnser Klif (Murnser Klif). Het hoogste punt van Gaasterland is 12,70 meter boven NAP ten zuidwesten van Oudemirdum aan de rand van het Jolderenbos. Hier staat een luchtwachttoren; men heeft van hier uit een weids uitzicht over land en zee.

In het Rijsterbos (Rysterbosk), eigendom van het It Fryske Gea, is een stenen overblijfsel gevonden van de trechterbekercultuur.

Een aantal plaatsen in het gebied zijn: Oudemirdum, Rijs, Balk, Sondel en Bakhuizen.

 

 

Foto 1 staat bij boerderij Kleurrijk: Kleurrijk, boerderij voor wonen, werk en vertier is een initiatief van Hélène Thibaudier. Samen met de inzet van een enthousiaste groep professionals en vrijwilligers is het gelukt een plek te scheppen voor iedereen..... waar het eigene van mensen het uitgangspunt vormt, waar men zichzelf kan zijn. 
Er is respect voor mensen, dieren, natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel. (Bron: http://www.boerderijkleurrijk.nl/)

Fotograaf Henk Beeuwkes uit St Jscobiparochie

Speeltuin bij boerderij Kleurrijk

Foto 2 staat in het weiland. fotograaf Ellen Kriebel uit Balk.

Foto 3 staat bij de Tuin bij de Wildernis in Sondel. De tuin is een bezoek waard. Fotograaf Annemarie Veltman uit Balk.

Foto 4 staat weer op een kruispunt en is van fotograaf Henk Beeuwkes uit St Jacobiparochie.

Foto 6 staat bij de camping het Hop in Wijckel. Fotograaf Johan Rietberg uit Balk.

We passeren Sloten waar we deze mooie Lemster aken en Skutjes kunnen vastleggen.

Foto 9 Nynke Venema uit Tijnje

Foto 10 bij camping de Groning Fotograaf Wiebe Hazenberg uit Drachten.

Foto 11 in Nijemirdum boven onze foto onder het kunstwerk van fotograaf Arjen Visser uit Nijemirdum.

Foto 12 Fotograaf Reiny Bourgonje uit Heerenveen.

 

Vanaf hier start route B.

Foto 14 langs het IJsselmeer fotograaf Henk Schalken uit Amsterdam.

Foto 15 staat bij de ingang van de Mirnser Klif,

Het Mirnser Klif (Fries: Murnser Klif) is een keileemrug in de Friese streek Gaasterland ten zuiden van de plaats Mirns (gemeente Gaasterland-Sloten). Het rif is ontstaan tijdens het Saalien door oprukkend landijs en vormde een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en thans nog tegen het water van het IJsselmeer. De gemiddelde hoogte is 2,50 meter boven NAP.

Foto 17 Fotograaf Martijn van Bachum en Nynke Smit uit Leeuwarden.

Foto 20 staat bij de IJsboerderij de Bûterkamp, deze bied echter meer dan heerlijk ambachtelijk roomijs. Wat dacht u van een spelletje klompengolf met collega's vrienden of familie.

Daarnaast bieden ze ook arrangementen aan die bijvoorbeeld in het thema staan van de boerderij en het ijsmaken. 

Fotograaf Tjitske van Marion uit Nagele